แผนที่ตั้ง

map

แผนที่ตั้งของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทยจำกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
map1
 
ภักดี ฟาร์ม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทยจำกัด
คุณภักดี พานุรัตน์ 8/2 ม.9 ต.วังนกแอ่น อ. วังทอง จ.พิษณุโลก โทร 081-8452993
map2
 
ประกอบ ฟาร์ม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทยจำกัด 
คุณประกอบ ชำนาญกิจ  17/49 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์โทร 080-272-6175,080-233-1007
mapkprakob
 
 
ปโชติการ ฟาร์ม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทยจำกัด
คุณวันทนา  โหตรภวานนท์  โอฮาน่า รีสอร์ท หาดแม่รำพึง จ.ระยอง 089-5007713
 mapkwantaba
 
 
อภิชาติ ฟาร์ม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทยจำกัด
คุณอภิชาติ  วัฒนกุล 213 ม.6 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (กม.73)โทร 081-932-4698
 mapkapichat
สุริยะพล ฟาร์ม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทยจำกัด
คุณประยงค์  โทนอ่อน ปั๊ม PT ซอยวัดสามกระบือเผือก ข้างวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โทร 081-807-6954

 

           ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทยจำกัด
            ร้านคนเกษตร ฟาร์ม&เรสเตอรอง  ,  เฟสบุ๊คKonkaset Farm&restaurant                   คุณฤชัย  วงศ์สุวัฒน์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทร 081-896-9866

คุณฤชัย