คุณสมบัติเนื้อกวาง

      ผลิตภัณฑ์เนื้อกวาง
คุณค่าทางโภชนาการ และประโยชน์จากเนื้อกวาง

เนื้อกวางมีไขมันปริมาณค่อนข้างต่ำ และมีไขมันประเภทอิ่มตัว (ที่เป็นสาเหตุไขมันอุดตันในเส้นเลือด) อยู่น้อยมาก ขณะเดียวกันกรดไขมันในเนื้อกวางเป็น essential  fatty acid มีอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็น  ที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้

คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกวางเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ

โปรตีน

(g/100g

พลังงาน

cal/100g

Cholesterol

g/100g

ฟอสฟอรัส

mg/100g

ไทอามีน

mg/100g

ไรโบเฟลวิน

mg/100g

ไนอาซีน

mg/100g

เนื้อโค

18.5

263

77

171

0.08

0.16

4.4

เนื้อแกะ

16.5

263

80

147

0.15

0.20

4.8

เนื้อสุกร

15.7

308

82

175

0.76

0.18

4.1

เนื้อกวาง

21.6

126

62

249

0.23

0.48

6.3

จากข้อมูลตามตารางสรุปได้ว่าเนื้อกวางมีไขมันต่ำ โปรตีนสูง  ให้พลังงานระดับปานกลาง และมีอาหารแร่ธาตุค่อนข้างดีมาก จึงเป็นเนื้อที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมสำหรับสุขภาพของผู้สูงอายุ  เส้นใยของเนื้อค่อนข้างละเอียดและนุ่ม เนื้อกวางได้รับความนิยมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และไต้หวัน

***ข้อมูลอ้างอิง

1.Gregson .JE.and R.W. Purchas 1985.Biology  of  Deer Production , Bull.22 p.295  Cited by Drew,

K.R. and B.W.Hogg.1990 Comparative carcass production from red wapati and fallow deer.

Proc.of the Australian Association of Animal Breeding and Genitics. the 8 th Cconference.pp.491-496

2.เอกสาร “การเลี้ยงกวาง” โดย คุณคมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม , คุณสุวิทย์ อโนทัยสินทวี   ; กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

3.เอกสาร “การเลี้ยงกวางในเชิงพาณิชย์” ; กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 10/7/46

4.รศ.ดร.ชัยณรงค์  คันธพนิต 2541

***รายละเอียดผลิตภัณฑ์เนื้อกวางที่นำส่ง***

-นำมาจากกวางของสมาชิกฟาร์ม ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนฟาร์มของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีขบวนการตรวจสอบการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง

-อายุกวางอยู่ระหว่าง 2-3 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีคุณภาพสูง (คุณภาพ ห้าดาว)

-น้ำหนักกวางอยู่ระหว่าง 60 กก. – 80 กก.

-Packing ด้วยถุงพลาสติก ติดสติกเกอร์ของสหกรณ์กวางฯ  พร้อมระบุ ฟาร์มเลี้ยง /วันที่/ ลำดับที่ฆ่า ระบุน้ำหนักเนื้อ และคุณภาพเนื้อ  ซึ่งสามารถเช็คสอบที่มาเนื้อกวางแต่ละชิ้นส่วนได้  พร้อม Vaccum ทุก Packet

 

order motilium
buy amoxicillinorder amoxil online amoxicillin onlinebuy amoxil online buy amoxicillin ukamoxicillin purchase online amoxil generic namebuy avanafilcialis cost no insurance generic cialis canadian cialis cost per pill walgreens best online cialis reviews cialis online hong kong generic cialis london buy cialis us pharmacy without prescription malegracheapzoloft order online